EGE TARIM SHOW

 • Modern Et ve Süt Endüstirisi
 • Tavukçuluk ve Ekipmanları
 • Beyaz Et Üretimi Endüstrisi ve Entegreleri,Teknik Gereçler
 • Canlı Hayvan Yetiştiriciliği
 • Hayvan Sağlığı, Hijyeni, İlaçları ve Aşıları
 • Veterinerlik Hizmetleri ve Laboratuvar Cihazları
 • Yem Sanayi ve Katkı Maddeleri
 • Yem Yapma ve Dağıtma Makinaları
 • Akıllı Sağım ve Soğutma Teknolojileri
 • Islah ve Yetiştirme Programları
 • Üreme Teknolojileri, Embriyo, Sperma Ticareti
 • Damızlık Hayvan Ticareti
 • Arıcılık
 • Çit ve Hayvan Kontrol Ekipmanları
 • Gübrenin Yönetimi ve İşleme Teknolojileri
 • Alternatif Enerji Sistemleri
 • Biogaz ve Bioyakıtlar
 • Hayvan Barınaklarını Planlama, Havalandırma ve Aydınlatma Sistemleri
 • Proje İnşaat Kuruluşları
 • Hammadde Üretimi, Yem Depolama ve Silo Teknolojileri
 • Nakil Araçlar ve Taşıma Sistemleri
 • Patent Marka Yönetim, Denetim, Sertifika ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Banka ve Sigorta Kuruluşları
 • Hayvancılık Üretici Birlikleri, Dernek, Kooperatif, Meslek Örgütleri, Odalar, Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Sektörel Yayınlar